Inne telefony alarmowe

Telefony alarmowe Warszawa

TELEFONY ALARMOWE

 • Pogotowie Ratunkowe 999
 • Państwowa Straż Pożarna 998
 • Policja 997
 • Straż Miejska 986
 • Służba Dyżurna Miasta 9656
 • Telefon alarmowy 112

PRZYDATNE NUMERY TELEFONÓW W WARSZAWIE:

 • Komenda Stołeczna Policji 22 603 65 55
 • Żandarmeria Wojskowa 685 71 05
 • Pogotowie Komunikacji Miejskiej (MPK) 995
 • Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994
 • Pogotowie Ciepłownicze 993
 • Pogotowie Gazowe 992
 • Pogotowie Energetyczne 991
 • Pogotowie Weterynaryjne 983
 • Centrum Zarządzania Kryzysowego M. St. Warszawy 92 87
 • Numer Ratunkowy na wodach 0 601 100 100
 • Numer Ratunkowy w górach 0 601 100 300