Wezwanie pogotowia

Telefony Alarmowe:

Pytania, jakie zadają Dyspozytorzy Medycznych Służb Ratowniczych ? Centrum Powiadamiania Ratunkowego:

  1. Tu Centrum Powiadamiania Ratunkowego / Pogotowie Ratunkowe (imię, nazwisko, funkcja, oddział), słucham, w czym mogę pomóc?
  2. Proszę podać adres (dokładna lokalizacja, punkty orientacyjne, numer telefonu, imię i nazwisko wzywającego)
  3. Kto potrzebuje pomocy (wiek, imię, nazwisko)?
  4. Co się stało (rodzaj zdarzenia, zachorowania, liczba poszkodowanych)?

Uwagi:

W przypadku nagłego pogorszenia stanu osoby poszkodowanej po pierwszym zgłoszeniu, wykonaj powtórny telefon i powiadom o sytuacji dyspozytora. Zadanie dyspozytora to także instruowanie w udzielaniu pierwszej pomocy. Jeżeli twoim zdaniem sytuacja wymaga pomocy innych służb (np. Straż Pożarna, Pogotowie Gazowe, inne) powiedz o tym dyspozytorowi. Zawsze mów prawdę - pamiętaj, że wszystkie rozmowy z dyspozytorami są rejestrowane.

Inne:

Pogotowie Ratunkowe realizuje wyjazdy tylko do nagłych stanów zagrożenia życia i zdrowia. Leczeniem i pomocą doraźną zajmują się poszczególne szpitale i przychodnie, oraz zespoły wyjazdowe Nocnej Pomocy Lekarskiej (NPL).