Podstawy

ZAPRASZAMY do pobierania plakatu - można go wydrukować i powiesić - wtedy na pewno nie zapomnisz jak ratować !!! 

Na plakacie umieściliśmy prawidłowy algorytm zachowania w sytuacji osoby oddychającej / nieoddychającej / z krwotokiem.
Dzięki przemyślanemu rozpisaniu kroków algorytmu, szybko będziesz mógł się w nim odnaleźć i udzielić pierwszej pomocy.

Aby pobrać plakat w dużym rozmiarze, kliknij na zdjęcie z boku.


Od zatrzymania krążenia, kiedy przez mózg przestaje przepływać natlenowana krew, do chwili wystąpienia nieodwracalnych zmian, będących negatywnym skutkiem niedotlenienia, upływa zaledwie 4 minuty.

W celu zminimalizowania strat czasu, a więc zwiększenia efektywności prowadzonych działań, wymyślono odpowiedni schemat postępowania, tak zwany ŁAŃCUCH PRZEŻYCIA.

Pierwsze ogniwo to wczesne rozpoznanie i szybkie wezwanie pomocy, aby zapobiec zatrzymaniu krążenia.

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) poprzedza zazwyczaj szereg objawów świadczących o pogorszeniu stanu poszkodowanego. Najczęściej osoba zagrożona NZK wcześniej skarży się na ból w klatce piersiowej i złe samopoczucie, jest blada i spocona, oddycha z trudem. Często też traci przytomność. Jeśli zauważasz niepokojące objawy niezwłocznie wezwij Pogotowie (999, 112) lub poproś o to któregoś ze świadków (najlepiej konkretnie wskaż jedną osobę), zanim jeszcze rozpoczniesz resuscytację. Wczesne wezwanie pomocy gwarantuje Ci szybkie jej przybycie - być może dzięki temu uda się zapobiec NZK. Jeśli zaś jesteś sam, i nie masz przy sobie np. telefonu komórkowego niezwłocznie udaj się po pomoc. Wezwij Pogotowie sam lub poproś o to pierwsza napotkaną osobę, i dopiero wówczas wróć do poszkodowanego.

Drugie ogniwo łańcucha przetrwania to wczesne rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo oddechowej. Prowadząc naprzemienne uciski klatki piersiowej i wdmuchnięcia powietrza ?kupujesz czas poszkodowanemu?

Trzecie ogniwo to wczesna defibrylacja. Jest to jedyna interwencja która może przerwać śmiertelnie groźne zaburzenia rytmu - migotanie komór. Do jej wykonania posłużyć może automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED), który po uruchomieniu sam pokieruje Cię przez kolejne kroki algorytmu.

Czwarte ogniwo, to opieka poresuscytacyjna - czyli dalsze czynności wykonywane już przez personel medyczny mające na celu możliwy powrót do stanu zdrowia sprzed zdarzenia.

BLS ? BASIC LIFE SUPPORT, czyli podstawowe zabiegi ratownicze

Opisany poniżej schemat postępowania jest zgodny z wytycznymi ERC 2005, które zostały opublikowane przez Polską Radę Resuscytacji w grudniu 2005.

Resuscytacja krążeniowo oddechowa (RKO) to zespół czynności ratowniczych, wykonywanych w celu niedopuszczenia do niedotlenienia najważniejszych narządów i podtrzymania przy życiu ofiary nagłego zatrzymania krążenia (NZK).

RKO obejmuje uciskanie klatki piersiowej (aby wprawić w ruch krew i zapewnić transport tlenu) i prowadzenie wentylacji (aby zapewnić wymianę gazową).

W NZK serce i płuca nie pełnią swoich funkcji, więc zadaniem ratownika jest je zastąpić. W tym celu zastosowanie znajduje Algorytm BLS

1. Upewnij się, że jesteś bezpieczny

Rozejrzy się uważnie i upewnij, czy w miejscu gdzie się znajdujesz nie grozi Ci żadne niebezpieczeństwo. Działaj gdy jest bezpiecznie.

2. Sprawdź przytomność

Klęknij obok poszkodowanego, tak, by mógł Cię widzieć. Delikatnie potrząśnij za ramię, zawołaj. Jeśli nie zareaguje w jakikolwiek sposób ? uznaj go za osobę nieprzytomną

3. Zawołaj o pomoc

Zapewnij sobie pomoc świadków zdarzenia. Jeśli otacza Cię tłum ? wskaż jedną osobę, i poproś ją, by się nie oddalała. Jeśli jesteś sam krzyknij głośno o pomoc.

4. Sprawdź oddech

Aby to wykonać musisz udrożnić drogi oddechowe. Połóż jedną rękę na czole poszkodowanego, a dwa palce drugiej na bródce. Następnie delikatnie odchyl głowę ku tyłowi. Po odchyleniu głowy (udrożnieniu dróg oddechowych) zbliż policzek do ust poszkodowanego, wzrok skieruj na klatkę piersiową i przez 10 sekund staraj się:

  • poczuć oddech na policzku
  • usłyszeć szmer wydychanego powietrza
  • zobaczyć ruchy klatki piersiowej

Jeśli przez 10 sekund nie stwierdzisz co najmniej dwóch wyraźnych oddechów, uznaj, że poszkodowany nie oddycha.

5. Wezwij pomoc

Poproś wcześniej wskazaną osobę lub sam zadzwoń pod nr 999 lub 112 i powiadom, gdzie się znajdujesz, oraz o tym, że udzielasz pomocy osobie nieprzytomnej, która nie oddycha.

Poczekaj, aż dyspozytor przyjmie wezwanie, nigdy nie rozłączaj się pierwszy!

Jeśli wiesz, że w miejscu gdzie się znajdujesz dostępny jest Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) przynieś go niezwłocznie lub poproś o to kogoś innego, a sam prowadź BLS zanim dostarczone zostanie urządzenie.

6. Wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej

Połóż nasadę jednej dłoni na środku klatki piersiowej poszkodowanego, drugą ułóż na niej. Przenieś swój ciężar nad klatkę piersiową i wykonaj 30 uciśnięć mostka na głębokość 3-5 cm. Uciskaj w tempie 100/min. Po każdym uciśnięciu pozwól mostkowi powrócić do wcześniejszego położenia.

7. Wykonaj 2 oddechy ratownicze

Po każdej serii 30 uciśnięć udrożnij drogi oddechowe, następnie zaciśnij palcami nos poszkodowanego, obejmij szczelnie jego usta swoimi i dwukrotnie wdmuchnij powietrze przez ok. 1 s. tak, by klatka piersiowa się uniosła.

Po drugim oddechu niezwłocznie powróć do uciskania.

Kontynuuj resuscytację do:

  • chwili dostarczenia defibrylatora (AED)
  • powrotu samodzielnego oddechu
  • przybycia służb ratowniczych
  • wyczerpania Twoich sił lub wystąpienia jakiegoś zagrożenia.