ICE

Skrót I.C.E (In Case of Emergency) staje się coraz bardziej rozpoznawalny w Polsce i na całym świecie. Noszenie karty I.C.E. przy sobie może przyczynić się do uratowania Twojego życia.

Często o uratowaniu życia lub zdrowia ofiary wypadku decydują minuty. Tymczasem w Polsce nie ma obowiązku noszenia przy sobie dowodu tożsamości ani innych dokumentów ułatwiających ratownikom zdobycie informacji o poszkodowanym. We Włoszech narodził się pomysł, by każdy obywatel nosił przy sobie wypełnioną kartę I.C.E. Inicjatywa ta zainteresowała inne kraje.

Noś kartę I.C.E. zawsze przy sobie!

Noszenie przy sobie wypełnionej karty I.C.E. znacznie ułatwi ratownikom, lekarzom i innym osobom zaangażowanym w akcję ratunkową kontakt z bliskimi poszkodowanego.

Umożliwi to identyfikację rannej osoby oraz zdobycie kluczowych informacji dotyczących jej stanu zdrowia, przyjmowanych leków, odbywanej terapii, alergii. Osoby podane do kontaktu, powinny być w stanie odpowiedzieć na te podstawowe pytania.

Kto powinien mieć kartę I.C.E.?

Każdy! Ty, Twoje dziecko, Twoi rodzice i dziadkowie, Twoi współpracownicy, podwładni i przełożeni.

Jakie korzyści przynosi każdemu z nas posiadanie Karty I.C.E.?

  • umożliwia natychmiastowy kontakt z najbliższymi osobami,
  • umożliwia personelowi medycznemu zasięgnięcie informacji na temat chorób i zażywanych leków, mających wpływ na stan pacjenta,
  • umożliwia zasięgnięcie informacji o tym, gdzie się pacjent leczy i, ewentualnie, kto prowadzi terapię.

Jakie korzyści przynosi firmie wyposażenie pracowników w Kartę I.C.E.?

  • budowanie wizerunku przedsiębiorstwa wśród pracowników,
  • potencjalnie zmniejsza śmiertelność lub czasu trwania choroby,
  • w przypadku zdarzenia w miejscu pracy ułatwia sprawną organizację pomocy,
  • ma wymiar promocyjny - na karcie umieszczone może być logo/znak przedsiębiorstwa, a także na odwrocie informacje promocyjne o firmie lub inne informacje, które firma chce tam umieścić.


Hasło ?ICE? w telefonie komórkowym;

Pod hasłem ?ICE? wpisujemy numer osoby, która może pomóc ratownikom.

Jeżeli takich osób jest kilka to wpisujemy je kolejno: ?ICE1?, ?ICE2? ..

Można też te trzy litery umieścić przy wpisie, np. ?Żona (ICE)?, ?dom ? ICE?.

Takie oznakowanie uprości pracę wszystkim służbom ratowniczym.