AED

AED (automated external defibrylator) oznacza automatyczny defibrylator zewnętrzny. Urządzenie to umożliwia dostarczenie do serca energii elektrycznej, potrzebnej do przywrócenia jego prawidłowej pracy. Badania potwierdzają, że do większości zatrzymań krążenia u osób dorosłych dochodzi w skutek migotania komór. Jest to stan odwracalny, właśnie dzięki defibrylacji.

AED może używać prawie każdy. Wbudowany głośnik, przez który podawane są komendy, pozwala posługiwać się nim sprawnie już po podstawowym przeszkoleniu.

Urządzenia AED powinny znajdować się wszędzie tam, gdzie:

  • istnieje duże prawdopodobieństwo, że w ciągu dwóch lat dojdzie do zatrzymania krążenia
  • nie dotrze w ciągu pięciu minut zespół ratunkowy
  • są szanse dostarczenia AED w ciągu pięciu minut

Dlaczego właśnie cztery minuty?

Szansa na skuteczność defibrylacji intensywnie spada z każdą minutą. Jeżeli dostarczymy AED do poszkodowanego z migotaniem komór w ciągu 1,5 minuty, mamy blisko 50% szans na przywrócenie krążenia oraz oddechu. Po 10 min. szanse spadają prawie do zera. Po 4 minutach niedotleniony mózg rozpoczyna proces obumierania.

W mieście czas dojazdu zespołów Zespołu Ratownictwa Medycznego wynosi średnio 15 minut. Mając w pobliżu AED realnie zwiększamy szansę poszkodowanego na przeżycie nagłego zatrzymania krążenia.

Nawet osoba nie przeszkolona ma prawo korzystać z AED, pod warunkiem, że będzie się stosować do słownych poleceń wydawanych przez urządzenie. Specjalne dodatki do urządzenia pozwalają stosować AED także u dzieci. Najnowocześniejsze urządzenia zaprogramowane są zgodnie z wytycznymi 2005, starsze modele pamiętają wytyczne 2000, co nie zmienia faktu, że ich użycie również zwiększa szanse poszkodowanego.

Najnowsze wytyczne wyznaczają algorytm użycia AED - dostępny do pobrania poniżej.

AED analizując rytm serca prosi o niedotykanie poszkodowanego. Gdy wstrząs jest zalecany, poprosi o upewnienie się, czy nikt na pewno nie dotyka leżącego oraz o przyciśnięcie podświetlonego przycisku. Po wciśnięciu przycisku AED wykonuje defibrylację. Zaraz po wstrząsie AED poprosi o wznowienie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

ALGORYTM POSTĘPOWANIA W FORMACIE PDF

UWAGA !!! Prowadzone czynności wydają się proste, jednak należy zachować środki ostrożności, np. nie podłączać AED do mokrego poszkodowanego, mokrą skórę należy wcześniej osuszyć itd.